Hesperian Health Guides

Chapit 13: Fè plan pou fanmi nou

SanteWiki > Kote Fanm Pa Jwenn Doktè > Chapit 13: Fè plan pou fanmi nou

a smiling man and woman with three children

Plan pou fanmi sove lavi fanm.

Lè nou pale sou fè plan pou fanmi nou, sa vle di se manman ak papa yo ki deside ansanm sou ki kantite pitit yo vle fè, e ki lè yo vle fè yo. Si nou prefere kite kèk tan pase anvan nou gen yon pitit, gen plizyè metòd ki ka anpeche yon fanm vin ansent. Yo rele metòd sa yo planin.