Hesperian Health Guides

Chapit 21: Ki jan pou mete yon esterilè

SanteWiki > Yon Liv Pou Fanmsaj > Chapit 21: Ki jan pou mete yon esterilè

Nan chapit sa:

Yon esterilè se yon ti aparèy ki fèt an plastik, oswa an plastik ak kuiv, yo mete l anndan matris yon fi pou anpeche l ansent. Gen yon fil ki pandye nan pwent esterilè a, ki soti deyò kòl matris la.

Men 2 kalite esterilè ki genyen:
MW Ch21 Page 389-1.png
MW Ch21 Page 393-5-a.png
a T-shaped device in a woman's womb, with a string hanging out of the cervix.
Esterilè kuiv ki rele “Copper T” Mirena Se konsa w t ap wè yon matris ak yon esterilè si w te ka wè anndan kò yon fi.Nou te mete paj sa a ajou: 29 fev 2024