Hesperian Health Guides

Chapit 13: Plasenta a soti: Twazyèm etap tranche ak akouchman an

SanteWiki > Yon Liv Pou Fanmsaj > Chapit 13: Plasenta a soti: Twazyèm etap tranche ak akouchman an

Nan chapit sa:

Apre bebe a fin fèt, plasenta a dwe soti. Sa se twazyèm etap la. Jeneralman, twazyèm etap la pran mwens pase inèdtan.

Lè bebe a fin fèt, se yon okasyon fèt ak kè kontan pou fanmi an. Ou dwe byen veye tout bagay anfòm e nòmal. Epitou, asire w manman an ak fanmi an jwenn tan pou yo pase ak nouvo bebe a.

MW Ch13 Page 223-1.pngNou te mete paj sa a ajou: 05 jan 2024